Karakocan Devlet Hastanesi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü
Karakocan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz Hakkında

Güncelleme Tarihi: 09/02/2018

KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ

 

BİNA YAPIM TARİHİ                 :1990

AÇILIŞ TARİHİ                          :1991

YENİ BİNA YAPIM TARİHİ        :2014

YENİ BİNA AÇILIŞ TARİHİ       :2016

 

ARSA ALANI                             :14984 m2

KAPALI ALAN                            :10.929 m2

YATAK SAYISI                          :50

AMELİYATHANE ODA SAYISI  :2

ODA SAYISI ve ÖZELLİKLER   : 2

              1 yataklı oda sayısı    :10

              2 yataklı oda sayısı    :20

             

1 - KURULUŞUN GENEL TANIMI :

TANIM : 19.06.1987 tarihinde Eski Hastane binası yapımına başlanmıştır. 01.11.1990 tarihinde kabulü  yapılmıştır. 1991 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Artan talep ve daha iyi hizmet verebilmek açısından Sağlık Bakanlığı tarafından 50 yataklı yeni hastane binamızın 2014 yılında inşaatına başlanarak 2016 yılında bitirilerek hizmete açılmıştır.

 

                 Hasta ve yaralıların, Hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin ayakta veya yatarak müşahade, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri kurumdur. Hastanemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle Karakoçan ilçesindeki hastalarla ile beraber; Tunceli İlinin Mazgirt ve Nazımiye ilçeleri, Bingöl İlinin Kiğı, Adaklı ve Yayladere ilçelerindeki hastalara da yoğun olarak hizmet vermektedir.

 

TEŞKİLATIN YAPISI :

                Hastanemiz T.C Elazığ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmaktadır.        

                                  

 BİNA LOJMAN VE DİĞER TESİSLER :

            Eski Hastane binası üç katlıdır. Yeni hastane binamız bodrum +3 katlıdır. Evsel ve tıbbi atık depomuz ile kantin ek tesisimiz mevcuttur. Lojman ve diğer yan tesislerimiz yoktur. Hastanemizin arsa alanı 14984 metrekaredir. Eski Binamız biri zemin kat olmak üzere 3 katı olup oturum alanı her kat için 893 metrekaredir. Yeni binamız biri bodrum kat olmak üzere 4 kat olup oturum alanı her kat için 2000 m2 dir.

               Hastanemiz 50 yataklı olup 2 adet ameliyathanemiz ve 2 adet doğumhanemiz aktif durumdadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Genel Cerrahi, Ortopedi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum dallarında birer adet uzman doktorumuz Dahiliye servisinde 2 (iki) adet uzman doktorumuz aktif olarak görev yapmaktadır.

Diyaliz ünitemiz 7 yataklı olup şu an aktif bir şekilde hizmet verilmektedir.

Hasta İletişim Birimi : Var

Poliklinik Oda Sayıları ve Diğer Bölümler;

 

Başhekim odası

1

Kalite+ TİG +Tahakkuk+Özlük+Evrak Kayıt+Eğitim Birimi+Enfeksiyon Birimi + Çalışan Hakları ve Güvenliğ Birimi Odası

1

Başhekim Yardımcısı odası

1

Toplantı Salonu Odası

1

İdari ve mali İşler Müdürü Odası

1

Server Odası

1

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Odası

1

Ortopedi Polikliniği

1

Müdür Yardımcısı+Satınalma Odası

1

Acil

1

Kadın Doğum Plk

1

Çamaşırhane

1

Dahiliye Plk

2

Doğumhane

1

Çocuk Plk

1

Soğuk hava deposu

1

Diş Plk

2

Morg ve gasilhane

1

Genel Cerrahi Polikliniği Odası

1

Yemekhane

1

Eczane deposu

1

Arşiv

1

Biyomedikal Deposu

1

Tıbbi atık deposu

1

Eczane

1

Muhtelif depolar

3

Evde Bakım Hizmetleri

1

Ameliyathane

1

Röntgen Odası

1

Vezne ve hastakabul

1

Laboratuvar

1

Kazan dairesi ve kömürlük

1

Hasta Odaları

30Emzirme Odası1

Ayniyat Deposu

1Kan alma odası1

Hemodiyaliz ünitesi

1

Kan Tranfüzyon ünitesi odası

1

Hasta Hakları

1

 

 

 

 HASTANEMİZ KADROSUNDA YER ALAN PERSONELLERİMİZ

1      BAŞHEKİM

1      BAŞHEKİM YARDIMCISI

1      İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

1      SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

1      MÜDÜR YARDIMCISI

13    PRATİSYEN HEKİM

6     UZMAN HEKİM

3      DİŞ TABİBİ

1      ECZACI

44    HEMŞİRE

9      EBE

1       A.T.T

9     RÖNTGEN TEK.

1     DİYETİSYEN

1     DİYALİZ TEKNİSYENİ

1     LABORANT

4     LAB.TEK.

4     ANESTEZİ TEK.

1     SAĞLIK MEMURU

9     TIBBİ SEKRETER

5     V.H.K.İ.

1     TEKNİSYEN

6     HİZMETLİ

6     ŞOFÖR