Tanıtım » Hastane Tarihçesi »   

TARİHÇE : Hastanemiz inşaatına 19.06.1987 yılında başlanmış olup 01.11.1990 tarihinde Sağlık Bakanlığınca kabulü yapılmıştır.1991 Yılından itibaren aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 2004 yılında Karakoçan'ın yardım sever halkının katılımlarıyla 4 tane özel oda düzenlenmiştir. 2007 yılı Ocak ayında Hemodiyaliz ünitesi hastanemize katılmıştır. 1996 Yılına kadar sadece pratisyen hekimlerle, hizmet veren hastanemiz sonraki yıllarda rotasyonla gelen uzman hekimlerle çalışmakta iken şu an itibariyle 5 aktif uzman hekimin çalışmasıyla daha yeterli hizmet sunmaktadır.  Gerek uzman hekim sayımızın artış göstermesi gerekse ameliyathanemizin daha aktif çalışması nedeniyle özellikle son iki yılda sevk oranlarımızda ciddi anlamda azalma gözlenmiştir. Poliklinik ve yatan hasta sayıları göz önünde bulundurulduğunda ek bina ihtiyacı gündeme gelmiştir. Konu 2006 yılında istişare edilerek ek bina ve mevcut binanın tadilatının yapılması üzerinde karar kılınmıştı.

YAPISAL ÖZELLİKLER: Hastane binası; zemin kat ile beraber üç katlı olup her kat 893 metrekaredir. Lojman ve yan tesisleri bulunmamaktadır. Hastanemiz; 35 Yataklı bir hastane olup; Dahiliye, Kadın-Doğum, Genel Cerrahi, Anestezi, Çocuk Hastalıkları bölümünde poliklinik ve yatış yapılarak tedavi hizmeti sunar Diş polikliniği 08-16 saatleri arasında, Acil polikliniği, laboratuar, röntgen birimleri 24 saat kesintisiz hizmet verir.Hemodiyaliz ünitesi fiziki ve teknolojik donanımı en üst düzeyde yapılandırılarak haftanın 3 günü hizmet vermektedir. Hastanemiz aynı zamanda 112-B statüsünde Acil hizmeti vermektedir. Görüntülü hizmetin artırılması için Hastanemizde görüntüleme yöntemlerinden röntgen ve USG cihazı kullanılmaktadır. Hastanemiz 30.04.2006 tarihinde tam otomasyona geçmiştir. Hastanemizde tüm birim ve fonksiyonlarda yapılan işlemler bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Hastanemizin sabit altyapısı yeniden gözden geçirilmekte olup, özellikle acil servisin en iyi hizmeti verebilecek şekilde yapılandırılma çalışmalarına başlanmıştır. Hastanemizin bilgisayar ağı kesintisiz güç kaynağı (U.P.S) ile beslenmektedir. Ana şebeke kesilmesinde (enerji) otomatik olarak jeneratör grubu devreye girmekte olup, kesintisiz bir çalışma sürmektedir. Hastane poliklinik hizmetleri görüntülü monitörlerle hastaların hizmet sırasını göstermektedir. Toplantı salonu mevcuttur. Muayene, ayaktan veya yatarak tetkik, tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. T.C. Sağlık Mevzuatına tabidir ve bu kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaktadır. Hak sahibi olarak tanımladığımız müşterilerimiz; tedavi talebinde bulunan hastalar veya sahiplerini, tanı talebinde bulunan hastalar veya sahiplerini, herhangi bir nedenle sağlık kontrolü amacıyla gelen şahısları, resmi veya özel diğer kuruluş ve hastaneleri kapsamaktadır. Kalite Yönetim Sistemimiz, yukarıda sayılan hak sahiplerine odaklanarak tasarlanmıştır. Hastanemizde hastaların ve çalışanların beklentilerini daha iyi karşılayacak koşulları sağlamak için gerek altyapıya gerekse hizmet çeşitliliğine ve kalitesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

 

HASTANEMİZ  İSO 9001- 2000  KALİTE BELGELİDİR.

 

Akgün Yazılım © 2014