İdari Birimler »   
  Hasta İletişim Birimi
  Çalışan Hakları
  Depo - Ayniyat Birimi
  Faturalama
  Bilgi İşlem
  Gelir-Gider Tahakkuk
  Satınalma
  Hastane Güvenlik Birimi
  Evrak Kayıt
  Teknik Birim
  Maaş
  İstatistik
  Arşiv
  Özlük
  Hasta Kayıt - Vezne
  Şoförler
  Danışma

Akgün Yazılım © 2014